Four examples of  laborious-created 19th century silk wedding kimono (uchikake).  Japan.  MFA, Boston.

 1. vaivala reblogged this from devilcastlescans
 2. taikodrum reblogged this from moromi
 3. jussinta reblogged this from moromi
 4. moromi reblogged this from ninjaconsultant
 5. ninjaconsultant reblogged this from flowerstorm
 6. flowerstorm reblogged this from thekimonogallery
 7. yourfavoritekeytard reblogged this from alphabetsouppredictsyourdoom
 8. alphabetsouppredictsyourdoom reblogged this from w-indigo-vertigo
 9. yoskillet reblogged this from fluffybabybuffalo
 10. cmackerman reblogged this from fluffybabybuffalo
 11. fluffybabybuffalo reblogged this from thekimonogallery
 12. milu-milu0620 reblogged this from superkintaro
 13. raichichi reblogged this from kimono-daisuki
 14. le-liryo reblogged this from thekimonogallery
 15. katanaramen reblogged this from thesilversparrow
 16. killdoll reblogged this from yu-xi
 17. shimmerbubble reblogged this from kimono-daisuki
 18. heathaze-daze reblogged this from kimono-daisuki
 19. greyworld47 reblogged this from shadiga
 20. yu-xi reblogged this from toxicfelix
 21. azumi09 reblogged this from ffantasigwych
 22. thesilversparrow reblogged this from kimono-daisuki
 23. showmewheretruthlies reblogged this from kimono-daisuki
 24. hill-of-acropolis reblogged this from ffantasigwych
 25. konpekikitsune reblogged this from kimono-daisuki
 26. toxicfelix reblogged this from shadiga
 27. shadiga reblogged this from kimono-daisuki
 28. ffantasigwych reblogged this from kimono-daisuki
 29. kimono-daisuki reblogged this from kimono-nao