Tosei bijin awase.  Ukiyo-e woodblock print, about 1830’s, Japan, by artist Keisai Eisen.

Tosei bijin awase.  Ukiyo-e woodblock print, about 1830’s, Japan, by artist Keisai Eisen.

  1. bbzrjwm reblogged this from inashilova
  2. inashilova reblogged this from thekimonogallery
  3. ichoosebigdays reblogged this from thekimonogallery
  4. tiredcactus reblogged this from thekimonogallery
  5. thekimonogallery posted this